ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಹಾಡುಗಳು

Kannada christian song – Dasanu naa
Ninnante Yarilla | ನಿನ್ನಂತೆ ಯಾರಿಲ್ಲ
ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆಗುವದು ದೇವ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನನಗೆ
Neevunte naku chalu yasayya
ಈ ನುಡಿಗಳು ಈ ಮನಗಳು